Sdělení  č.  27/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2019 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 11/2019 Sbírky zákonů na straně 268