Sdělení  č.  29/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Státní kontrola.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2019 Účinnost od: 07.02.2019
Uveřejněno v č. 12/2019 Sbírky zákonů na straně 276