Zákon  č.  32/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2019 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 13/2019 Sbírky zákonů na straně 313