Nařízení  č.  36/2019 Sb.
Vlády České republiky
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 04.02.2019 Účinnost od: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 15/2019 Sbírky zákonů na straně 341