Zákon  č.  42/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.2019 Účinnost od: 16.02.2019
Uveřejněno v č. 18/2019 Sbírky zákonů na straně 410

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1 .1 2020.