Vyhláška  č.  81/2019 Sb.
Ministerstva financí
o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2019 Účinnost od: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 38/2019 Sbírky zákonů na straně 762