Sdělení  č.  16/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 04.04.2001 Účinnost od: 02.10.2005
Uveřejněno v č. 11/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 242