Vyhláška  č.  107/2019 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Nábor uskutečňovaný organizacemi. Konkurs. Výběrové řízení.;
Schváleno (Vydáno): 04.04.2019 Účinnost od: 01.05.2019
Uveřejněno v č. 46/2019 Sbírky zákonů na straně 879