Sdělení  č.  109/2019 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
Oblasti úpravy:
Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 15.04.2019 Účinnost od: 16.04.2019
Uveřejněno v č. 46/2019 Sbírky zákonů na straně 884