Zákon  č.  110/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
o zpracování osobních údajů
Oblasti úpravy:
Právo na ochranu osobních údajů.;Svoboda projevu a právo na informace.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ochrana osobnosti.;Neoprávněné nakládání s osobními údaji;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2019 Účinnost od: 24.04.2019
Uveřejněno v č. 47/2019 Sbírky zákonů na straně 890