Nařízení  č.  112/2019 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;BYDLENÍ. BYTY.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 15.04.2019 Účinnost od: 30.04.2019
Uveřejněno v č. 48/2019 Sbírky zákonů na straně 970