Sdělení  č.  113/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 12.04.2019 Účinnost od: 24.04.2019
Uveřejněno v č. 48/2019 Sbírky zákonů na straně 981