Sdělení  č.  17/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.
Oblasti úpravy:
Clo a jeho ukládání.;Osvobození od cla a celní prohlídky.;Silniční přeprava nákladů.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2019 Účinnost od: 24.04.2019
Uveřejněno v č. 12/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 282