Sdělení  č.  18/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Oblasti úpravy:
Rakousko. Rakouská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 22.11.2018 Účinnost od: 01.02.2019
Uveřejněno v č. 12/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 283