Vyhláška  č.  114/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2019 Účinnost od: 30.04.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 49/2019 Sbírky zákonů na straně 986