Vyhláška  č.  115/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Oblasti úpravy:
Právo na ochranu osobních údajů.;Rozvoj informačních systémů.;Organizace zdravotní správy.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2019 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 50/2019 Sbírky zákonů na straně 1002