Sdělení  č.  116/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2019 Účinnost od: 02.05.2019
Uveřejněno v č. 50/2019 Sbírky zákonů na straně 1004