Sdělení  č.  117/2019 Sb.
Národní rozpočtové rady
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Účetnictví.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 18.04.2019 Účinnost od: 02.05.2019
Uveřejněno v č. 50/2019 Sbírky zákonů na straně 1005