Vyhláška  č.  118/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2019 Účinnost od: 29.05.2019
Uveřejněno v č. 51/2019 Sbírky zákonů na straně 1010