Nález  č.  119/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Oblasti úpravy:
Prodej v obchodě.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Pracovní doba. Doba služby.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2019 Účinnost od: 14.05.2019
Uveřejněno v č. 51/2019 Sbírky zákonů na straně 1011