Zákon  č.  126/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;FINANČNÍ KONTROLA.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 53/2019 Sbírky zákonů na straně 1043