Pokyn  č.  GFŘ-D-34
Generálního finančního ředitelství
sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 31.05.2019 Účinnost od: 31.05.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Finančního zpravodaje na straně 2