Vyhláška  č.  170/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 74/2019 Sbírky zákonů na straně 1546