Vyhláška  č.  171/2019 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 04.07.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 75/2019 Sbírky zákonů na straně 1594