Sdělení  č.  172/2019 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2019 Účinnost od: 11.07.2019
Uveřejněno v č. 75/2019 Sbírky zákonů na straně 1596