Nález  č.  173/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Operativní evidence.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Pojištění odpovědnosti za škody.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.2019 Účinnost od: 11.07.2019
Uveřejněno v č. 75/2019 Sbírky zákonů na straně 1597