Vyhláška  č.  174/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;Zásady kontroly.;Prvotní evidence.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Plemenářství.;Včelařství. Včely.;Veterinární péče o hospodářská zvířata.;Veterinární péče o jateční zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 76/2019 Sbírky zákonů na straně 1618