Vyhláška  č.  175/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Studium při zaměstnání. Zvýšení kvalifikace.;Silniční přeprava nákladů.;Ochrana volně žijících živočichů.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 76/2019 Sbírky zákonů na straně 1637