Sdělení  č.  35/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
Oblasti úpravy:
Spojené státy americké (USA).;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vědecké a technické spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 27.04.2018 Účinnost od: 16.05.2019
Uveřejněno v č. 22/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 5354