Sdělení  č.  36/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)
Oblasti úpravy:
Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2017 Účinnost od: 05.06.2019
Uveřejněno v č. 22/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 5360