Zákon  č.  176/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Právní postavení cizinců.;Cizinecký režim.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2019 Účinnost od: 31.07.2019
Uveřejněno v č. 77/2019 Sbírky zákonů na straně 1642

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7 nabývají účinnosti 1.9.2019. Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155a, nabývá účinnosti 1.7.2020. Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155b, bodů 152 a 154 nabývají účinnosti 1.1.2021.