Zákon  č.  177/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SMLOUVY V OBCHODNÍM PRÁVU.;SMLOUVY OBECNĚ V OBČANSKÉM PRÁVU.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Prvotní evidence.;Řízení o registraci smluv.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 77/2019 Sbírky zákonů na straně 1672