Zákon  č.  178/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2019 Účinnost od: 31.07.2019
Uveřejněno v č. 77/2019 Sbírky zákonů na straně 1673