Zákon  č.  179/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;VNITŘNÍ OBCHOD.;ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA PRODLENÍ V OBČAN. PRÁVU.;Hygienická a protiepidemická péče.;Pokuty. Blokové pokuty.;Prodej v obchodě.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Záruka. Garance v občanském právu.;Poškozování spotřebitele. Ochrana spotřebitele.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2019 Účinnost od: 16.07.2019
Uveřejněno v č. 77/2019 Sbírky zákonů na straně 1682