Sdělení  č.  182/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2019 Účinnost od: 19.07.2019
Uveřejněno v č. 78/2019 Sbírky zákonů na straně 1693