Nález  č.  183/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.2019 Účinnost od: 19.07.2019
Uveřejněno v č. 78/2019 Sbírky zákonů na straně 1694