Sdělení  č.  37/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
Oblasti úpravy:
Čína. Čínská lidová republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2019 Účinnost od: 25.04.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 23/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 5394