Nařízení  č.  185/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.2019 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 79/2019 Sbírky zákonů na straně 1699