Nález  č.  186/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2019 Účinnost od: 25.07.2019
Uveřejněno v č. 79/2019 Sbírky zákonů na straně 1700