Vyhláška  č.  187/2019 Sb.
Českého telekomunikačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;SLUŽBY. OBECNÁ ČÁST.;Pošta. Držitel poštovní licence.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 23.07.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 80/2019 Sbírky zákonů na straně 1714