Nařízení  č.  189/2019 Sb.
Vlády České republiky
o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Oblasti úpravy:
Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 82/2019 Sbírky zákonů na straně 1746