Nařízení  č.  191/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2019 Účinnost od: 23.08.2019
Uveřejněno v č. 83/2019 Sbírky zákonů na straně 1759