Nařízení  č.  192/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 30.07.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 83/2019 Sbírky zákonů na straně 1760