Vyhláška  č.  193/2019 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
Oblasti úpravy:
Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2019 Účinnost od: 23.08.2019
Uveřejněno v č. 83/2019 Sbírky zákonů na straně 1761