Sdělení  č.  38/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Oblasti úpravy:
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 01.01.2019 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 24/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 5410