Sdělení  č.  39/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2016 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 25/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7546