Vyhláška  č.  196/2019 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Oblasti úpravy:
Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;Školy základní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Mimoškolní výchova. Kurzy. Lidové školy umění. Jazykové školy.;Školné.;
Schváleno (Vydáno): 30.07.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 84/2019 Sbírky zákonů na straně 1776

Pozn.: Ustanovení čl. IV nabývají účinnosti 1.12020. Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 1.9.2020.