Vyhláška  č.  197/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Oblasti úpravy:
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;Povrchové a podzemní vody.;Povolení k nakládání s vodami.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;
Schváleno (Vydáno): 01.08.2019 Účinnost od: 23.08.2019
Uveřejněno v č. 84/2019 Sbírky zákonů na straně 1778