Sdělení  č.  198/2019 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Oblasti úpravy:
Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Statistika.;
Schváleno (Vydáno): 01.08.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 84/2019 Sbírky zákonů na straně 1780