Vyhláška  č.  199/2019 Sb.
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Oblasti úpravy:
Nakládání s nebezpečnými odpady.;
Schváleno (Vydáno): 12.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 85/2019 Sbírky zákonů na straně 1786